Co musíte říci lékárníkovi

Níže je seznam léčiv a zdravotních potíží, které byste měla zmínit svému lékárníkovi, než začnete užívat ellaOne®:

  • Onemocnění jater. ellaOne® se nedoporučuje pro ženy s vážnými onemocněními jater.
  • Vážné astma.
  • Některá léčiva používaná k léčbě epilepsie (fenytoin, fosfenytoin, fenobarbital, primidon, karbamazepin, oxkarbazepin).
  • Některá léčiva používaná k léčbě infekce HIV (ritonavir, efavirenz, nevirapin).
  • Některá léčiva používaná k léčbě bakteriálních infekcí (např. rifampicin, rifabutin).
  • Některé léky používané k léčbě erektilní dysfunkce (viagra, nizagara, cialis)
  • Bylinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum) používané k léčbě deprese či úzkosti.
  • Přípravek ellaOne® by neměl být používán společně s nouzovou antikoncepcí obsahující levonorgestrel.