podmínky pro používání

Používání těchto stránek

Tato stránka je řízena a provozována společností Laboratoire HRA Pharma (dále jen „HRA Pharma“), IČO 420 792 582 RCS Nanterre se sídlem 200 avenue de Paris, F-92 320 Châtillon, Francie, a jejími dceřinými společnostmi (telefon: + 33 (0) 1 40 33 11 30). Přístup a používání těchto stránek podléhá těmto Podmínkám používání a všem platným zákonům a nařízením.

Přístupem a používáním této stránky přijímáte, bez omezení nebo výhrad, tyto Podmínky použití. HRA Pharma si vyhrazuje právo čas od času změnit tyto Podmínky použití bez upozornění, pokud to považuje za nutné; doporučujeme vám je proto pravidelně kontrolovat.

Tato stránka je veřejně dostupná.

Tato stránka není určena k tomu, aby byla používána jako zdroj lékařských rad nebo názorů. Za žádných okolností by nic z toho, co je na těchto stránkách uvedeno, nemělo sloužit ke stanovení lékařské diagnózy, které lze dosáhnout pouze konzultací s kvalifikovaným lékařem.

 

 

Obsah a odpovědnost

Tato stránka byla vytvořena, aby poskytovala obecné informace o nouzové antikoncepci. Byl vyvinut v souladu se zásadami mezinárodních předpisů.

Souhlasíte s tím, že přístup a používání těchto stránek a jejich obsahu je na vaše vlastní riziko.

 

 

 

Společnost HRA Pharma a jakákoliv strana zapojená do vytváření, výroby nebo dodávání těchto stránek tímto výslovně vylučují:

 • Všechny podmínky, záruky a další podmínky, které by jinak mohly vyplývat ze zákona, obecného práva nebo práva ekvity,

   

   

 • Jakákoli odpovědnost za jakoukoli přímou, nepřímou nebo následnou ztrátu nebo škodu vzniklou jakémukoli uživateli v důsledku přístupu, používání nebo nemožnosti používat tuto stránku nebo jakýchkoli chyb nebo opomenutí v jejich obsahu.

   

   

   

Společnost HRA Pharma nenese žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody způsobené distribuovaným útokem odmítnutí služby, viry nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, který může infikovat vaše počítačové vybavení, počítačové programy, data nebo jiný chráněný materiál v důsledku vašeho používání zvuku, videa, data nebo text na webu nebo v jakémkoli jiném aspektu webu.

 

 

Registrace a soukromí

Společnost HRA Pharma respektuje soukromí svých registrovaných uživatelů stránek a uživatelé by si měli prostudovat Zásady ochrany osobních údajů pro zveřejnění související se shromažďováním a používáním vašich osobních údajů.

Ochranné známky a loga

Nesmíte žádným způsobem používat ochranné známky a loga použitá na tomto webu.

Autorská práva

Společnost HRA Pharma je vlastníkem nebo držitelem licence na všechna autorská práva k této stránce. Všechna tato práva jsou vyhrazena. Můžete si stáhnout a ponechat na svém disku nebo v tištěné podobě jednu kopii materiálu zveřejněného na této stránce pouze pro své osobní, nekomerční použití, za předpokladu, že neodstraníte žádná autorská práva nebo jiná upozornění na vlastnická práva. Bez předchozího písemného souhlasu HRA Pharma nesmíte jinak kopírovat, distribuovat, zobrazovat, stahovat, upravovat, přeposílat, přenášet nebo používat jakýkoli materiál nebo jeho část. Nesmíte zrcadlit na jiný webový server veškerý materiál nebo jeho část zveřejněný společností HRA Pharma na této stránce a nesmíte kopírovat žádnou grafiku obsaženou v jakémkoli materiálu zveřejněném na této stránce.

Nic zde obsaženého nelze vykládat tak, že implikací, překážkami nebo jiným způsobem uděluje licenci nebo právo podle jakéhokoli patentu nebo ochranné známky společnosti HRA Pharma nebo jakékoli třetí strany. Kromě toho, co je výslovně uvedeno výše, nic zde obsaženého nelze vykládat tak, že uděluje jakoukoli licenci nebo právo k jakémukoli dílu chráněnému autorským právem, jehož je HRA Pharma vlastníkem nebo nabyvatelem licence.

Výhrada práv

Společnost HRA Pharma si vyhrazuje právo kdykoli bez upozornění změnit nebo smazat materiál z těchto stránek.

Rozhodné zákony

Tyto Podmínky použití a jejich výklad se řídí francouzskými zákony a francouzské soudy mají výlučnou jurisdikci k řešení jakéhokoli sporu vyplývajícího z těchto podmínek použití nebo v souvislosti s nimi.

Smíšený

Pokud bude jakékoli ustanovení těchto Podmínek používání považováno za nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, bude takové ustanovení oddělitelné, aniž by to ovlivnilo platnost, zákonnost nebo vymahatelnost všech zbývajících ustanovení. Pokud není výslovně uvedeno jinak, představují tyto podmínky použití úplnou dohodu mezi vámi a společností HRA Pharma s ohledem na používání této stránky a obsahu.

Poslední aktualizace: duben 2019